bariyer çerçeve etiket pleksi ve yönlendirme    

ÜRÜN TE?H?R MASAÜSTÜ VE AYAKLI STANDLAR

MASAÜSTÜ STANDLAR, KOZMET?K STANDLARI, GÖZLÜK STANDLARI, AYAKKABI STANDLARI, V?TR?N STANDLARI,VE MAKYAJ STANDLARI.

TEL:(009) 0212 485 06 05-0212 485 06 04 info@ergdisplay.com

   
line decor
line decor


 
 
 

MASA ÜSTÜ MENÜLÜK VE MENÜ TUTUCULAR

Makyaj Standlar?, Kozmetik standlar?, Kuyumcu Standlar?, Ma?aza standlar? (Ayakkab? Standlar?, Cep telefonu standlar?, ?apka standlar?, çanta standlar?, çatal stand?, ka??k stand?, b?çak stand?, tabak stand? vb...) imalat?.

Ergdisplay olarak gerek sat???n?z? art?rman?z gerekse ürünlerinizin di?er ürünlerden ayr?larak kurumsal kimli?inize uygun ürün sunum standlar?, demo ürün standlar? , vitrin te?hir standlar? konular?nda sizler için bir çok çözüm üretmekteyiz. Ah?ap standlar, pleksi (akrilik) standlar, metal standlar, aynal? standlar gibi bir çok alternatif ürün imalat?n? bir arada yaparak sizlere istemi? oldu?unuz ürün standlar?n? bilgisayar ortam?nda haz?rlayarak veya mevcut tasar?m?n?z? kullanarak sizlere en k?sa sürede; kaliteli do?ru stand seçiminize ula?man?z? sa?l?yoruz.

saat stand?, saat standlar?, saat vitrin standlar?, saat stand tasar?m?, akrilik saat standlar?, pleksi saat standlar?, ah?ap saat standlar?, lazer kesim saat stand?
aynal? saat standlar?.

SAAT STANDLARI

(Pleksi, ah?ap, metal, ayna vitrin saat standlar? tasar?m)

Makyaj stand?, makyaj standlar?, makyaj stand? tasar?m?, pleksi ve ah?ap makyaj standlar?, ayakl? makyaj stand?.

MAKYAJ STANDLARI

(Masa üstü veya ayakl? Makyaj stand imalat?)

Kuyum vitrin ve ma?aza te?hir standlar?. (bilezik stand?, kolye stand?, küpe stand?, bileklik stand?, taki stand, ve alt?n tak?m set standlar?.

KUYUMCU STANDLARI

( Bilezik,küpe, kolye, bileklik , tak? seti standlar??)

Kozmetik standlar?, masa üstü kozmetik standlar?, kozmetik stand tasar?m?  ve imalat? ( oje stand?, ruj stand?, rimer stand?, eye line stand?, far stand?)

MASA USTU KOZMET?K STANDLARI

(Oje , ruj , rimer , maskara , eyeliner, pudra standlar?.)

Gözlük standlar? , gözlük duvar stand?, ayakl? gözlük stand?, gözlül vitrin stand?, gözlük te?hir stand?, masaüstü gözlük stand?.GÖZLÜK STANDLARI (Masaüstü ve ayakl? gözlük stand?)

Virin ve ma?aza içi gözlük te?hir ve sunum standlar?.

Ayakkab? te?hir stand?, ayakkab? merdiven stand, ayakkab? marka stand?, ayakkab? vitrin standlar?, ayakkab? ma?aza standlar?, ayakkab? kiosk stand?.AYAKKABI TE?H?R VE SUNUM STANDLARI

Ayakkab? vitrin ve ma?aza için te?hir sunum standlar?

Ürün standlar? tasar?m ve imalat? (

ÜRÜN STANDI (Masa üstü ve vitrin ürün stand?)

Kurumsal kimli?inize uygun ürün standlar? için.

aç?k büfe ve aç?k g?da te?hir standlar? (pastahane kahvalt? stand?, aç?k büfe kahvalt? stand?, otel aç?k büfe standlar?, aç?k büfe yemek standlar?).

GIDA SUNUM VE TE?H?R STANDLARI (AÇIK BÜFE STANDI)

Aç?k büfe ,pastahane, unlu mamüller, reçel, bal, meyve standlar?.

Küçük ev aletleri standlar? tasar?m ve imalat?
(saç kurutma standlar?, bula??k makinas? standlar?, mutfak robotu stand?, i pod stand?, ?s?t?c? standlar?, mutfak robotu stand?, rondo standlar).

KÜÇÜK EV ALETLER? STANDLARI (BEYAZ E?YA STANDLARI)

Saç kurutma, ütü, mutfak robotu, ceptelefonu, maça , epilasyon , tra? makinas? , ipod ve tablet stand modelleri tasar?m? ve standlar?.

Çatal ka??k b?çak sunum ma?aza ve vitrin standlar?, çatal vitrin stand?, ka??k stand?, çatal stand?.

ÇATAL BIÇAK KA?IK STANDI (ZÜCCAC?YE TE?H?R STANDI)

Züccaciye vitrinleri için gerek ürün sunum ve te?hiri gerekse çatal b?çak ve ka??klar?n vitrin te?hirleri için tasarlanm?? çatal b?çak ka??k standlar?

Cep telefonu standlar?, cep telefonu stand?, masaüstü cep telefonu stand?, vitrin cep telefonu stand?, ma?aza cep telefonu stand?, cep telefonu te?hir stand?, cep telefonu tutucu.

CEP TELEFONU STANDLARI

CEP TELEFONU TE?H?R V?TR?N VE MA?AZA TE?H?R STANDLARI

B?LG?SAYAR STANDLARI

LAPTOP D?ZÜSTÜ VE TABLET TE?H?R MASAÜSTÜ STANDLARI

Raf tepsisi, raf ürün te?hir stand?, raf içi ürün stand?, ekonomik ürün stan?d, raf tepsisi modelleri, ürün te?hir stand?, etiketlikli raf tepsisi, raf tepsisi tasar?mlar?, süpermarket raf tepsisiü süpermarket raf te?hir stand?.

RAF TEPS?S? (RAF VE MASAÜSTÜ ÜRÜN TE?H?R STANDI)

Birbirine eklemeli , ön k?sm? aç?l?r kapakl? etiketlikli, alt k?s?m ister bask? alan? istenilirse 2 bölüm etiketlik kullan?ml? raf tepsisi modelidir. Ürünlerin raf içerisinde fark?ndal???n? art?rmak yada banko, masaüstü veya tezgah üzeri ürün te?hir standlar? olarakda kullan?labilir.

masaüstü standlar, raf üstü standlar, tezgah üstü standlar, masaustu raf stand?, tezgah ustu raf stand?, masaüstü ürün te?hir standlar?.

MASAÜSTÜ VEYA TEZGAH ÜZER? ÜRÜN TE?H?R STANDLARI

Yanyana eklenebilen , kendinden etiketlik cepli aç?l?r kapakl?, istenilen adette üst üste konumland?r?labilecek, masaüstü ve raf için ürün te?hir standlar?d?r. Gerek ekonomilik aç?s?ndan , gerekse sa?laml??? ile bir çok avantaj? bir arada sunmaktad?r.

   

 


   
REKLAM ÇERÇEVESİCAM ETİKET PROFİLİKLİPSLER4PLEKSietiket profili    
www.barrierg.com
www.ergidplay.com
 
www.camraf.com
www.bariyer.com.tr